توضیحات

برخی از زنان باردار در خصوص لزوم بستن کمربند ایمنی در این دوران، مردد هستند.در حالیکه بستن کمربند ماشین در زمان بارداری برای ایمنی مادر و جنین امری واجب و حیاتی است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند که زنان باردار کمربند خود را ببندند که این امر کمک می‌کند تا زن و نوزاد متولد نشده او از آسیب احتمالی محافظت شوند. این نکته برای مادران باردار بسیار مهم و ضروری است که در زمان نشستن در خودرو جهت محافظت از نوزاد و جلوگیری از آسیب دیدن در زمان بستن کمربند ایمنی، همیشه از کمربند ایمنی سه نقطه‌ای استفاده کنند و بند کمربند را زیر شکم خود قرار دهند. این کار باعث می شود که در بالاترین درجه ی اطمینان، از فشار کمربند به شکم مادر و نوزاد متولد نشده، در زمان حرکت ماشین و یا حتی در زمان ایستادن اضطراری ماشین در سرعت بالا جلوگیری شده و در زمان نشستن در خودرو در شهر یا مسافرت آرامش خاطر داشته باشید بافت این کمربند ایمنی از الیافت نانو و ضد تعریق میباشد.