توضیحات

پیاده روی یا خرید با کودک می تواند بسیار استرس زا باشد هنگامی که تمام وسایل در دست شما است و از طرفی باید مراقب کودک باشید.یک راه مناسب استفاده از گیره خرید هایا سیفتی است.که به راحتی می توانید به کالسکه یا سبد خرید یا دوچرخه آن را نصب کنید و ساک یا کیسه خرید یا کیف خود را به آن آویزان نموده با آرامش ادامه خرید خود را انجام دهید.سایز بزرگ دهنه گیره و جنس فلزی محصول را از محصولات مشابه متمایز نموده.